Klima Santralleri

Klima Santrali Sistemleri

Klima Santrali Sistemleri Servisi

Klima Santralleri, atmosferden alınan taze havanın çeşitli işlemlerden sonra havanın kullanılacak bölgeye itetilmesini sağlayan iklimlendirme cihazlarıdır. Klima santralleri, çalışma prensibi dahilinde bölgeye taze hava verilmesi, sıcaklık ve nem oranının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılmasını sağlamaktadır. 

Klima santralleri kapalı ortamdaki havanın nemini ve sıcaklığını istenilen şartlarda sabit tutarak konfor sağlamaktadır. Klima santrali çeşitleri bilinen dört termodinamik hava şartlandırılma fonksiyonları olan ısıtma, soğutma, nem alma, nemlendirme işlemlerini yapmaktadır. 

Klima Santrali Sistemleri Yetkili Servisi

Aynı zamanda dış ortamdan aldığı taze havadaki katı partikülleri, gazları, mikroorganizmaları tutarak kullanıldığı ortam havasını da temizlemektedir.Aspiratör, vantilatör, soğutma serpantini, filtre, ısıtma serpantini ve damper motoru, bilinen klima santrali çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Klima santrali sistemleri cihaza ve kullanım amacına göre farklılık gösterebilmektedir. Klima Santrallerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. 

Klima Santralleri kullanılacak alanlarda oksijenin sağlıklı bir şekilde bulunabilmesi için oldukça önemlidir. Birçok endüstriyel alanda kullanılan klima santralleri kullanıcısına konfor ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Klima santralleri kullanılacağı mahalin koşullarına göre çeşitlilik gösterir.Bunlar ;

– Karışım havalı

– Isı geri kazanımlı

– Taze havalı

– Hijyenik klima

olarak klima santrali çeşitleri bulunmaktadır.

Karışım Havalı Klima Santralleri

Karışım havalı klima santrali olarak belirtilen klima santrali sistemleri, egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilir. Egzoz havası dış havaya göre hemen hemen aynı oksijen miktarına denk geliyorsa egzoz havası taze havaya karıştırılarak taze hava damperi kısılır. Ancak bu sistem hastaneler ve ilaç fabrikaları gibi alanlar, mutfaklar ve egzoz havasının çok kirli olduğu bölgelerde kullanılmamaktadır.

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali Sistemleri

Isı geri kazanımlı klima santrali sistemleri ise taze havanın egzoz havası ile karıştırılmadan ısı geri kazanım hücresinde enerjilerini birbirlerine aktararak havayı düzenlediği klima santralleridir. % 70’ e varan verimlerle enerji kazanımı yapılır.

Taze Havalı Santrali Sistemleri

Klima santrali sistemi çeşitleri arasında yer alan taze havalı klima santrali sistemi de atmosferden edindiği havayı bölgeye aktaran cihaz tipidir. Egzoz işlemi hücreli aspiratörler ile sağlanmaktadır.

Hijyenik Klima Santralleri

Hijyenik klima santralleri ise hijyenik ortamların havalandırılmasın da kullanılan cihaz tipidir. Klima santrali sistemi çeşitleri arasında en çok dikkat edilmesi gereken sistem olan hijyenik klima santrallerinde parçacık ve mikroorganizmalar sistem içine girmemelidir. Mikroorganizmaların oluşmasına izin verilmemelidir.

Hijyenik klima santrali için nem oranı düşük olmalı ve su birikmemelidir. Kullanılan malzemelerde mikroorganizma üretmeyecek yapıdan oluşan malzemeler olmalıdır. Temizliğine ve bakımına dikkat edilmelidir.

Klima Santrali Sistemleri

Klima Santralleri (AHU) Nedir?

Genellikle AHU olarak adlandırılan bir klima santrali sistemleri, bir bina veya tesislerdeki iç havanın temizlenmesi, iklimlendirilmesi veya yenilenmesi için uygun havalandırma gereksinimlerini barındıran, modüller adı verilen büyük, erişilebilir kutu şeklindeki birimlere monte edilen elemanların bileşimidir.

Genellikle binaların çatılarına monte edilirler ve kanallar aracılığıyla, söz konusu binadaki odaların her birine ulaşmak için hava sirküle edilir.

Bir Klima Santralleri'nin Ana İşlevleri

Klima Santrali Sistemi (AHU), iç mekanın dış hava ile uygun şekilde havalandırılmasını yönetmenin yanı sıra başka işlevleri de yerine getirir:

  • Hava temizleme filtreleri sayesinde içeri girecek havanın filtrelenmesi ve kalitesinin kontrolü ve bu filtrelerin tutulmasına bağlı olarak hava temiz olacaktır.
  • Klima santrali sistemini soğuk veya sıcakta ayarlayan hava sıcaklığının kontrolü, böylece iç mekandaki termal duyum istenendir.
  • Daha fazla iç mekan konforu için bağıl nem izleme.

Klima Santrali'(AHU)nin amaçlandığı yerler, insan akışının çok büyük olduğu ve aynı anda birçok insanın toplandığı ve doğal havalandırmanın sınırlı olduğu yerlerdir: otel yemek odaları, etkinlik odaları, restoranlar, kongre salonları. Ayrıca, çok yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlar için de uygun bir seçenektir: diğerlerinin yanı sıra laboratuvarlar, temiz odalar veya ameliyathaneler. Bir Klima Santrali, örneğin klimanın radyatörler veya yerden ısıtma ile sağlandığı yerleri havalandırmak için de kullanılabilir.

Bir Klima Santralleri (AHU) Nelerden Oluşur?

  • Hava girişi: klima santralleri, arıtılan ve odalara dağıtılan dışarıdan havayı toplar; ve/veya “geri dönüştürülmüş” iç mekan havası.
  • Filtre: hava saflığı gereksinimlerine bağlı olarak, uygulanan filtre daha yüksek veya daha düşük partikül, virüs, bakteri, koku ve diğer hava kirleticileri tutma özelliğine sahip olacaktır.
  • Fan: Bu, havayı AHU’dan odalara dağıtan kanallara atmak için havayı çalıştıran elektromekanik bir sistemdir.
  • Isı eşanjörleri: Katı bir bariyerle ayrılmış iki akışkan, bu durumda soğutucu ve hava arasında sıcaklık aktaran cihazlar.
  • Soğutma bobini: Bu modülden geçen hava soğutulur. Bu işlemde, yerleşik damlacık ayırıcı sayesinde bir yoğuşma tepsisinde toplanan su damlacıkları oluşturulabilir.
  • Susturucu: tesisatın ses seviyesini önemli ölçüde azaltan kaplamalar.
  • Plenumlar: Hava akışının homojenleştirildiği boş alanlar.
Klima Santrali Sistemleri (AHU)

(AHU) Klima Santrali Sistemleri'nin Enerji Verimliliği

Bir klima santralinin nihai amacı enerji verimliliğidir ve bu, 1235/2014 Avrupa Ekotasarım Yönetmeliği tarafından 2016’dan beri zorunludur.

(AHU) Klima Santrali Sistemleri, ısı geri kazanım ünitelerine sahip olarak, klimada gerekli enerji kullanımını azaltır, eşanjörde olduğu gibi, iç ve dış hava karıştırılır, böylece hava serpantine ulaştığında sıcaklık kontrastı daha düşük olur, bu nedenle iklim katkısı daha düşüktür ve enerji tüketimi de azalır.

Aynı şekilde, ekipmanın değişken regülasyonu, fanların debi ihtiyaçlarına göre çalışabileceği ve tüketimini azaltacağı anlamına gelir.

 

Havalandırma Klima Sistemleri